หลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติสหกิจศึกษา เสริมสร้างความรู้การเป็นคณาจารย์นิเทศมืออาชีพ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ รุ่นที่ 4  
 

วันพฤหัสบดี ที่ 9 กันยายน 2564 เวลา 08.30 - 16.00 น. ผ่านระบบออนไลน์ (Zoom)

 
  ลงทะเบียน
   
  กำหนดการ
 
 

เอกสารประกอบการบรรยาย
- การติดตามและนิเทศงานสหกิจศึกษา โดยผศ.ดร.อัจฉราพร โชติพฤกษ์
- งานคุณภาพและการแก้ไขปัญหาในการดำเนินงานสหกิจศึกษา โดยผศ.ณัชติพงศ์ อูทอง

ประวัติวิทยากร
- ผศ.ดร.อัจฉราพร โชติพฤกษ์
- ผศ.ณัชติพงศ์ อูทอง

 
  ตรวจสอบรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรม
 
     
  วิธีการตั้งชื่อในการ Login เข้าสู่การอบรม คลิก!  
  Link Zoom :
 
  Link Zoom : https://thairen.zoom.us/j/67422365218?pwd=cW4weE1sWldOVEo1RXpIZTk2aUtBUT09  
  Meeting ID : 674 2236 5218  
  SecurityPasscode : 664528  
     
ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เลขที่ 222 ตำบลไทยบุรี อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 80161
โทร. 0-7547-6308 โทรสาร 0-7547-6306 อีเมล์ coop@wu.ac.th