หลักสูตรคณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา รุ่นที่ 6 (วันที่ 10 - 12 พฤษภาคม 2561)
ณ ห้องประชุมชฎาแกรนด์ โรงแรมชฎา อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช
 
  เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึง 5 เมษายน 2561 รับจำกัดเพียง 120 ท่านเท่านั้น!  
 

เนื่องจากขณะมีผู้ลงทะเบียนและชำระค่าลงทะเบียนครบตามจำนวน 120 ท่านแล้ว ทางผู้จัดขอปิดระบบการลงทะเบียน และการชำระค่าลงทะเบียนดังกล่าวตั้งแต่บัดนี้!!

 
  กำหนดการ
 
  รายละเอียดการจองห้องพัก
 
  ตรวจสอบรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรม
 
     
     
เครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษาภาคใต้ตอนบน
ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เลขที่ 222 ตำบลไทยบุรี อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 80161
โทร. 0-7567-3183 โทรสาร 0-7567-3114 อีเมล์ thaiburi.wu@gmail.com